Cesta zapojení Kopřivnice mezi Fairtradová města

Po několika letech aktivního zapojování do podpory fair trade se město Kopřivnice připojilo do komunity Fairtradových měst. Podívejte se na krátké shrnutí jejich cesty. Popsala ji pro nás Ivana Holubová, která má na městě na starosti koordinaci Projektu Zdravé město.

Kopřivnice je již 20 let členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR, stejnou dobu realizuje metodu kvality místní Agendu 21 a snaží se dle metodiky mj. o postupné koncepční kroky také v oblasti globální odpovědnost města. Pro Kopřivnici představuje zapojení mezi Fairtradová města konkrétní způsob, jak se město a její obyvatelé mohou zapojit do podpory lidí z tzv. rozvojových zemí. Našim cílem je tedy oficiální podpora FT v Kopřivnici a postupný, koncepční postup v podpoře těchto myšlenek, až k činům.

Prvním oficiálním krokem k podpoře těchto myšlenek bylo ustanovení místní řídící skupiny, které proběhlo na květnovém jednání komise PZM a MA21 v roce 2023 a následovalo schválení deklarace Radou města Kopřivnice. Návrh deklarace byl upraven v souladu s heslem „Mysli globálně, jednej lokálně“, proto byl doplněn také text o podpoře místních producentů. Mezi členy naší místní řídící skupiny je zatím 5 lidí:

  • Mgr. David Monsport, garant PZM a MA21
  • Ivana Holubová, DiS., koordinátorka PZM a MA21, členka pracovní skupiny pro globální odpovědnost
  • Barbora Sopuchová, DiS., členka pracovní skupiny pro globální odpovědnost
  • Mgr. Vlasta Géryková, ředitelka ZŠ Floriána Bayera
  • Mgr. Kristýna Nováčková, lektorka témat UR, členka pracovní skupiny pro globální odpovědnost

Výše uvedeným krokům však předcházelo několikaleté období příprav prostřednictvím realizace tematických projektů a zapojování se do každoročních kampaní a akcí. Opomenout nemůžeme ani nakupování férových výrobků za účelem reprezentace města (káva, čaj, dárkové předměty – vonné tyčinky, výrobky z mastku). Do poloviny roku 2023 téma spadalo do agendy Pracovní skupiny pro globální odpovědnost (dále jen TýmGO) vytvořené při Komisi Zdravého města a MA21. Jednalo se o tříčlenný tým, jemnovaný v návaznosti na doporučení z auditu udržitelného rozvoje, z posledního hodnoceného období realizace místní Agendy 21. Doporučení znělo, koncepčně uchopit téma globální odpovědnosti, což se stalo také hlavní náplní týmu. V posledních třech letech se tým aktivně podílel na přípravách i realizaci projektů Kopřivnický GLOBUS, rok poté navazující projekt Kopřivnická trvalka a v roce letošním KOPRtoUR. Realizace těchto projektů byla podpořena dotačně Moravskoslezským krajem z prostředků alokovaných na podporu místní Agendy 21 na svém území.

Z konkrétních aktivit a akcí výše uvedených projektů a let na podporu Fairtrade zmiňme například systematické globální vzdělávání v podobě programu Hravě o globálních tématech. Jedná se o hodinový zábavně naučný program do odpoledních družin základních škol prostřednictvím návštěvy lektorky témat UR. Osvěta probíhá vždy na školou předem vybrané téma, hravou formou, obrázky, divadlo, knihy, hry a nakonec tematické tvoření. Fotografie z aktivity Hravě o globálních tématech byly dále využity jako jeden z podkladů pro vytvoření vlastní/místní putovní výstavy Hravě o globálních tématech. Ta putuje po místních školách a bývá využívána na akcích města jako další prostředek osvěty.

Osvětu o globálních tématech a Fairtrade se snažíme zakomponovat také do rozličných akcí, které v průběhu město Kopřivnice připravuje pro širokou veřejnost, na kterých by člověk běžně tuto problematiku nečekal. Zmiňme například každoroční Globálně osvětový stan, který bývá součástí farmářského trhu. Obyvatelé nakupují lokální výrobky ve stáncích místních producentů a mezi prodejními stany najdou i tento speciální, který pro změnu láká svou pestrostí témat, materiálů či nabídkou aktivit. Na akci restaurant day hojně navštěvovanou místními aktivními lidmi se téma Fairtrade objevuje na jednom ze stanovišť, kde si lidé mohou dát něco dobrého na zub. Nabídka je zde připravena s ohledem na podporu tématu spravedlivého obchodu, takže dobroty jsou pečeny za použití férových surovin, na místě bývá výstavka toho, co férového lze zakoupit nejen ve specializovaných prodejnách, ale i v běžných řetězcích a probíhá zde i diskuse na toto téma. Na podzim v rámci Týdne důstojné práce připravujeme již několik let výstavu na stromech.

Fair trade podporujeme také prostřednictvím poskytováním finančních prostředků místním organizacím a aktivním jednotlivcům prostřednictvím dotačních programů města. Do roku 2023 programu Zdravé město Kopřivnice, mezi jehož zaměření patří mimo jiné také téma fair trade. Od roku 2024 Program na Podporu lidí aktivních v kopřivnické kultuře a komunitní spolupráci.

Z aktivit posledního roku zmiňme tematický seminář pro členy komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, zastupitele města a ředitele základních škol v podání vedoucího kampaní a dokumentaristy společnosti Fairtrade Česko a Slovensko. Semináři ve stejný den předcházel dvouhodinový workshop pro pedagogy místních základních škol.

Mezi prodejny, kde se produkty s certifikátem Fairtrade prodávají, patří prodejna zdravé výživy, Tesco, Peny, Kaufland a Lidl. Kompletní seznam prodejních míst bude zmapován týmem žáků místní Fairtradové Základní školy Floriána Bayera Kopřivnice. Plánovaný průzkum mezi obyvateli a mapování prodejních míst se objeví jak plánu aktivit školy i města.

150 65 Cesta zapojení Kopřivnice mezi Fairtradová města 2023-11-28