O kampani

O Fairtradových městech a školách

Fairtradová města jsou mezinárodní iniciativou označování míst, kde je podporována a zviditelňována myšlenka fair trade. Cílem kampaně je podporovat pěstitele v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky jak podporou prodejů fairtradových výrobků, tak zvyšováním povědomí o situaci pěstitelů kávy, kakaa nebo banánů a dopadech systému Fairtrade na jejich životy.

Titul je udělován nejen městům a malým obcím, ale univerzitám a školám po splnění pěti kritérií. Celosvětově je držitelem statusu Fairtradové město (Fairtrade town) přes 2000 měst ve 27 zemích světa (aktuální počet). 

V České republice kampaň funguje od ledna 2011 díky spolupráci nevládních organizací Fairtrade Česko a Slovensko, NaZemi a Ekumenické akademie. Od roku 2019 kampaň koordinuje Fairtrade Česko a Slovensko. Společně se zapojenými městy a školami vytváříme síť skupin aktivních lidí, kteří ve svém městě nebo škole dlouhodobě a systematicky podporují fair trade, plánují osvětové a vzdělávací aktivity zaměřené na globální témata, aktivní občanství a odpovědnou spotřebu.

Jak se připojit?

Pokud máte zájem zkonzultovat zapojení mezi Fairtradová města nebo školy, zkontaktujte nás. Rádi s vámi probereme požadavky, další postup a nasdílíme tipy pro podporu pěstitelů.

Kritéria pro získání titulu se liší u měst a škol, v obou ale musí fungovat řídicí skupina lidí, kteří plánují informační a osvětové akce k podpoře fair trade. Města musí pro získání titulu naplnit pět kritérií:

  • Je vytvořena místní řídicí skupina za účelem podpory fair trade ve městě.
  • Město oficiálně podporuje fair trade (podpora fair trade je součástí strategických dokumentů).
  • V místních obchodech a kavárnách jsou dostupné fairtradové produkty.
  • Místní organizace (školy, nevládní organizace, knihovny apod.) podporují fair trade.
  • Místní média informují o fair trade, město minimálně jednou ročně uspořádá akci k podpoře fair trade.

U škol je oproti městům větší požadavek na výuku, aby měli žáci nebo studenti možnost věnovat se globálním tématům a zároveň ve výuce využívat principy a hodnoty globálního vzdělávání. Konkrétně musí škola pro získání titulu naplnit těchto pět kritérií:

  • Na škole funguje řídicí skupina za účelem podpory fair trade.
  • Škola oficiálně podporuje fair trade.
  • Lidé ve škole se věnují globálnímu vzdělávání.
  • Škola využívá fairtradové produkty při svých aktivitách.
  • Škola pořádá akce na podporu fair trade pro širší veřejnost a usiluje o medializaci fair trade v místních médiích.

Díky za vaše zapojení! Vážíme si vašeho času a energie do podpory pěstitelek a pěstitelů v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.