Kritéria města

Pro zapojení do komunity Fairtradových měst nemusíte naplňovat všechna kritéria. Pokud ale chcete získat i oficiální titul Faitradové město, musíte naplnit všech 5 kritérií, které jsou zárukou toho, že ve svém městě dostatečně podporujete fair trade a tím i pěstitele ve světě. Žádost o získání titulu najdete v podstránce Ke stažení.

  • MÍSTNÍ ŘÍDICÍ SKUPINA – Ve městě je ustanovena místní řídicí skupina, která má alespoň pět členů. Jedním z nich je zaměstnanec/zaměstnankyně či zastupitel/zastupitelka místní samosprávy, který/která bude zprostředkovávat kontakt s vedením města.
  • OFICIÁLNÍ PODPORA FAIR TRADE – Místní samospráva schválí dokument, ve kterém deklaruje podporu fair trade a zaváže se ke spotřebě fairtradových produktů.
  • DOSTUPNOST FAIR TRADE PRODUKTŮ – Fairtradové produkty jsou prodávány v místní maloobchodní síti. Fairtradové produkty jsou podávány v místních kavárnách, restauracích, klubech apod.
  • MÍSTNÍ PODPORA – Místní občané a organizace (školy, nevládní neziskové organizace, církve, knihovny atd.) podporují myšlenku fair trade pořádáním osvětových akcí a nákupem fairtradových produktů.
  • MÉDIA A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ – Místní řídicí skupina usiluje o medializaci tématu fair trade v místních médiích. Řídicí skupina ve spolupráci s městem alespoň jednou ročně pořádá propagační akci na podporu fair trade. K tomuto kritériu pro vás máme tři tipy:

TIP 1: Města se mohou zapojit se do celorepublikových akcí Férová snídaně nebo Výstava na stromech.
TIP 2: V rámci posuzování naplnění tohoto kritéria je brán ohled na to, zda je pořádaná akce zaměřená výslovně na téma fair trade, zda je určená pro veřejnost a zda u ní se podařila její dostatečná medializace (např. plakáty, pozvání a reportáž v místním deníku…).
TIP 3: Více tipů k podpoře fair trade ve městě najdete v Průvodci pro Fairtradová města.