Kroměříž

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Město Kroměříž v roce 2015 jako deváté v ČR získalo titul Fairtradové město a stalo se po Vsetíně již druhým městem s tímto titulem ve Zlínském kraji. Fair trade podporuje ve městě celá řada místních organizací a jednotlivců už od roku 2011. Tématu se město věnuje především v rámci agendy Zdravého města a MA21.

Titul převzal 22. dubna 2015 místostarosta Kroměříže PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., a uvedl: „To, že jsme se stali fairtradovým městem pro mě představuje dlouhou cestu, která k sobě přivedla lidi, kteří chtějí v našem městě rozvinout jeden z účinných způsobů pomoci chudým lidem v zemích globálního Jihu. Těším se na další práci a spolupracovníky při rozvoji myšlenek pomoci druhým. Určitě jen u fair trade nezůstaneme.“

Město Kroměříž před již více než třemi lety (22. prosince 2011) oficiálně schválilo deklaraci podpory fair trade. ,,Férový obchod“ má příznivce i mezi místními institucemi a obchodníky. Podporuje jej Oblastní charita Kroměříž, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Knihovna Kroměřížska a Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, která se 24. února 2015 stala dvanáctou Fairtradovou školou v České republice.

Ve městě se pravidelně konají osvětové akce, aktivně na tématu pracuje neformální skupina, rozšiřuje se síť provozoven, které fairtradové výrobky nabízí. Město spolupracuje se společností ShineBean a Charitou ČR a organizují osvětové akce pro školy a veřejnost (výstavy, přednášky, workshopy). Z rozpočtu města je každoročně vyčleněna částka 10 000 Kč na nákup fairtradových produktů.

Převzetí titulu se konalo na Mezinárodní den Země. Město tak oslavilo obě události řadou doprovodných aktivit, mezi nimiž bylo pečení koláčů z fairtradových surovin. „Gratuluji Kroměříži, protože titul není jen pouhou formalitou. Jde o mezinárodní ocenění udělující se po celém světě městům, která se hlásí ke globální odpovědnosti. Městům, v nichž žijí lidé aktivně se zajímající o problematiku pracovních podmínek zemí globálního Jihu. A konkrétně v Kroměříži je to široké spektrum aktérů veřejného života, studenti, politici, učitelé, obchodníci, ředitelé příspěvkových organizací,“ zmiňoval při předávání Stanislav Komínek z kampaně Fairtradová města a školy.

Jako příklad dobré praxe může sloužit uspořádaný Kroměřížský fairtradový den. Studenti z místní školy upekli cupcakes se známkou Fairtrade, na jejichž výrobu využili fairtradové suroviny (cukr, kakao a čokoládu), které jim ze svého rozpočtu zaplatilo město. Cupcakes zdarma doručili do restaurací a kaváren, které nabízí fairtradové výrobky. Pokud si host objednal kávu nebo čaj, dostal cupcake zdarma. Zapojené restaurace a kavárny byly označeny plakáty, na stolech měli umístěné letáky. Cupcaky studenti nabízeli také přímo v centru města, zvali do kaváren a restaurací a navíc rozdávali informační leták města vysvětlující fungování fair trade a zobrazující na mapě umístění zapojených provozoven s fairtradovými produkty. Fairtradový den se opakoval od té doby vždy v únoru s různými tématy (banány, čokoláda…).

Městský úřad dává najevo svoji společenskou odpovědnost a zájem o aktivní podílení se na rozvojové spolupráci tím, že na akcích pořádaných Zdravým městem Kroměříž a MA21 systematicky využívá fairtradové výrobky (např. káva, čaj, třtinový cukr, čokolády ke kávě), zároveň úřad informuje zaměstnance o své podpoře fair trade a o přínosech fair trade pro pěstitele a výrobce v zemích Latinské Ameriky, Asie a Afriky (e-maily, workshopy).

Ve městě se pravidelně pořádají akce jako Férová snídaně nebo Výstava na stromech.

Michaela Jiříková
koordinátorka projektu ZM a MA21
E-mail: michaela.jirikova@mesto-kromeriz.cz
Tel.: +420 720 958 306

Město Kroměříž
Velké nám. 115/1
767 01 Kroměříž

150 77 Kroměříž 2023-02-03