Třebíč

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Město Třebíč se dne 15. května 2014 stalo Fairtradovým městem, prvním v Kraji Vysočina, celkem sedmým v České republice. „Třebíč tím dává najevo, že se hlásí k udržitelné spotřebě jak na místní úrovni tak podporou fair trade na úrovni globální,“ uvedla Marie Černá, místostarostka města. „Je to úspěch řady lidí v našem městě, kteří se v této problematice angažují a zároveň velký závazek pro nás všechny,“ dodává. V prosinci 2013 schválilo oficiální podporu fair trade městské zastupitelstvo i rada města. Fairtradová káva, čaj a třtinový cukr z Malawi jsou nabízeny návštěvám na odboru kanceláře starosty a místostarostů, ale i na akcích v rámci Projektu Zdravé město a na setkáních členů Komise Zdravého města a místní Agendy 21. Deklaraci podpory fair trade podepsal starosta města MVDr. Pavel Heřman v listopadu 2013.  

Město Třebíč se dlouhodobě angažuje ve fairtradové problematice a společně s neziskovou organizací NaZemi se zapojilo do evropského projektu Každá obec se počítá, který se zabýval odpovědnou spotřebou a zadáváním veřejných zakázek. Na našem úřadě jsme vypsali veřejnou zakázku na nákup fairtradového občerstvení – kávy, čaje, cukru a čokoládových sušenek. Cena vítězné nabídky nás mile překvapila,“ dodala Marie Černá, místostarostka města Třebíče. 

Občané se mohou s fairtradovými výrobky seznámit dvakrát ročně na jarmarku bio, eko a výrobků s označením Vysočina regionální produkt. V roce 2011 se uskutečnila beseda se studenty Katolického gymnázia o podmínkách pěstování v květinovém průmyslu. Diskutovat přijel José Gabriel Ortiz z Guatemaly. Městská knihovna v Třebíči vystavovala panely k fair trade a pobočka knihovny Modřínová zase výstavu: Supermarket svět. Město se pravidelně zapojuje do snídaňového happeningu Férová snídaně ve vašem městě. Velmi aktivní v podpoře fair trade je je Hotelová škola Třebíč, která se stala v prosinci 2012 první střední školou na Moravě a získala status Fairtradová škola. V dubnu 2012 proběhla v třebíčské knihovně výstava Díky fair trade. Slavnostní vernisáže a následné besedy o Peru se zúčastnila také místostarostka Marie Černá. V říjnu 2012 město uspořádalo veřejné setkání se manažerem fairtradového družstva COOBANA z Panamy, které pěstuje banány. O svoje zkušenosti z plantáže se s přítomnými podělil Antonio Jimenez.

V Třebíči probíhají ve školách i v knihovně interaktivní semináře k tématům globálního rozvojového vzdělávání. V roce 2013: „Hořká chuť čokolády“. Občané mohli v červnu téhož roku zažít na Karlově náměstí pravý Etiopský obřad přípravy faitradové kávy. Na sklonku roku se zástupci města a Hotelové školy zúčastnili setkání s Afií Owusu o pěstování kakaových bobů. Ihned poté byla na Vánoční výstavě Hotelové školy odstartována podpisová akce kampaně Za férovou čokoládu. 

V roce 2014 se město zapojilo do mnoha dalších osvětových akcí, např. Férové snídaně nebo Čokobusu. „Každým rokem se povědomí o fair trade mezi obyvateli Třebíče zvyšuje. Naším cílem je podat co nejobjektivnější informace, abychom si všichni uvědomili, že svým nákupem volíme a podporujeme konkrétní výrobce a producenty. Na prvním místě je volba českých kvalitních potravin a podpora našeho regionu. Propagace fair trade je důležitá u surovin, které jsou z tropického a subtropického pásma,“ poznamenala pedagožka a členka řídicí skupiny Jitka Vejtasová. 

V roce 2017 zorganizovalo město ve spolupráci s muzeem Vysočiny již druhý ročník akce Buď fér a ochutnej africkou hudbu a fairtradovou kávu. Členové řídící skupiny připravili ochutnávku a informační kampaň pro zaměstnance úřadu. Byla uspořádána již klasická Férová snídaně, proběhla Výstava na stromech: Příběh banánu a v rámci adventního jarmarku byl podáván fairtradový punč. Pro seniory bylo připraveno 400 fairtradových adventních balíčků. Město pořádá také přednášky o Africe a Keni v místní městské knihovně. Ve spolupráci s Ekumenickou akademií se uskutečnila v knihovně také výstava Jídlo nás spojuje.

Město Třebíč v podpoře fair trade pokračuje i nadále. Zapojuje se do pořádání Férové snídaně i Výstavy na stromech, na městském úřadě se ujala informační ochutnávka fairtradových dobrot, které se v roce 2019 zúčastnilo 100 zaměstnanců radnice. Město pokračuje v organizaci festivalu Buď fér a ochutnej africkou hudbu a fairtradovou kávu. Pravidelně pořádá jarmark s lokálními produkty, kde je možné koupit i výrobky s certifikací FAIRTRADE. 

Město úzce spolupracuje s Fairtradovou Obchodní akademií a Hotelovou školou Třebíč, která zajišťuje občerstvení na akcích pořádaných v rámci Projektu Zdravé město. Výborná spolupráce je s Městskou knihovnou v Třebíči, kde probíhají různé přednášky i výstavy na téma fair trade. Partnery v podpoře fair trade jsou i sociální podnik Vrátka, NB studio pro ženy, Třebíčské centrum, Ala caffé, Katolické gymnázium, Centrum Lihovar a Muzeum Vysočiny Třebíč.

Prodejní místa s fair trade:

 • DM DrogerieMarkt, NC Třebíč
 • Kaufland, Brněnská 360
 • NB studio, Křížkovského 659/23
 • Vrátka, Hasskova ulice
 • Chráněná kavárna Vrátka, L. Pokorného 29/42
 • Zdravíčko, Karlovo nám. 54/43
 • Lidl, Znojemská 1382 

Restaurační zařízení:

 • Salsa – kavárna, vinotéka a vinný bar, Karlovo nám. 15/9
 • Chráněná kavárna Vrátka, L. Pokorného 29/42
 • Čajovna Zelený drak, ul. V. Nezvala 72/48 
 •  Ala caffé, Přerovského ul.
 • NATURESPORT, Komenského nám. 107/1

Mediální výstupy:

Ing. Markéta Tesařová
Odbor kanceláře vedení města
E-mail: Marketa.Tesarova@trebic.cz
Tel.: +420 731 166 365

Městský úřad
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

150 68 Třebíč 2023-01-06