Fakulta tropického zemědělství

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Fakulta tropického zemědělství na České zemědělské univerzitě v Praze se dne 24. března 2014 stala Fairtradovou fakultou. „Stát se Fairtradovou fakultou je pro nás prestižní záležitost, která je vyústěním našich dlouhodobých snah v rámci zlepšování podmínek v zemích globálního Jihu,“ uvádí děkan Fakulty tropického zemědělství Jan Banout a dodává: „Věřím, že nově získaná certifikace také zvýší zájem potenciálních studentů o naši fakultu a zároveň přispěje k rozvoji fairtradového hnutí v ČR. Tímto bych také rád poděkoval všem, kteří se na získání certifikace aktivně podíleli, zejména studentské organizaci BeFair na ČZU.“

Studentská organizace BeFair organizuje nejrůznější akce s cílem zvyšovat povědomí o podmínkách producentů v rozvojovém světě. V poslední době to byla například Mezinárodní férová párty, které se zúčastnili i představitelé zastupitelských úřadů Vietnamu, Indonésie a Malajsie v ČR, dále třeba výstava s vernisáží a panelovou diskuzí na téma fairtradového ovoce či publikační činnost v rozličných českých i zahraničních médiích. BeFair na ČZU je členem Asociace společenské odpovědnosti spolu s řadou organizací z veřejné správy, soukromého i neziskového sektoru, škol a dalších sociálně odpovědných organizací.

„Ocenění je pro nás velká čest. Téma fair trade je nám blízké v rámci mnoha studijních programů. Studenti mají možnost v rámci rozvojových projektů vyjíždět do cílených zemí a mohou se setkat s jednotlivými fairtradovými družstvy,“ uvedla zástupkyně vedoucího katedry udržitelných technologií Jana Mazancová.

Fakulta vzdělává odborníky na zemědělství a udržitelný rozvoj v rozvojových zemích. Téma fair trade je proto nedílnou součástí probíraných předmětů a již řadu let rozšiřuje znalosti absolventů fakulty. V červnu 2012 byla založena řídicí skupina, má 7 členů (z toho 5 studentů fakulty) a má za cíl podporovat a šířit koncept fair trade po celé univerzitě. V červenci 2012 oficiálně deklarovala svou podporu fair trade. Informace o podpoře fair trade jsou i na webu školy

Studenti i pedagogové fakulty již od roku 2007 pořádají různé akce propojené přímo i nepřímo s tématikou fair trade. V počátcích se jednalo o občasný prodej fairtradových výrobků u příležitosti podpory Dne proti chudobě (17.10.) a později se přidaly pravidelné prosincové akce „Večery pro fair trade na ČZU“, semináře a přednášky. Díky úzké spolupráci s Fairtrade Česká republika mohla fakulta pozvat také producenty z fairtradových družstev TANICA a El Ceibo a představit zájemcům koncept fair trade zblízka.

Do vzdělávacího programu fair trade proniká postupně, ve školním roce 2011/2012 se toto téma vyučovalo již ve 4 předmětech především v rámci oborů International Economic Development a Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics. 

Před Vánoci 2012 uspořádala řídicí skupina před vstupem do Menzy zajímavý happening – za hudebního doprovodu nabízeli ochutnávku fairtradové kávy a cukroví, které napekli doma sami studenti z fairtradových ingrediencí (cukr, kakao, čokoláda, marmeláda a kokos). Od roku 2008 se díky podpoře vedení ČZU zařadili fairtradové výrobky do univerzitní prodejny v menze, a tak si mohou studenti i zaměstnanci ČZU pravidelně nakupovat oblíbené fairtradové kávy, čaje nebo energetické nápoje. Fairtradová káva a čaj jsou podávány na oficiálních akcích fakulty, fairtradové výrobky jsou pravidelně zařazovány do tomboly univerzitních plesů a akcí. Od roku 2013 je na půdě fakulty také automat s fairtradovými nápoji a dobrotami: „Provozovatel automatu čekal menší obrat. Na kávu stojí u automatu denně fronty. Kapučíno stojí 15 korun, čokoládová tyčinka 21 korun, i další věci jsou za velmi rozumné ceny. Káva je čerstvě namletá, tak je to super,“ komentoval automat Jiří Hejkrlík z místní fairtradové řídicí skupiny.

Studenti k podpoře fair trade založili vlastní studetskou skupinu Be Fair na ČZU, o svých aktivitách informují na facebooku. Studenti se v tématu dále vzdělávají, absolvovali mj. víkendový vzdělávací seminář pořádaný NaZemi. V prosinci 2013 připravila skupina Be Fair na ČZU zejména Mezinárodní férovou párty, během které nabízeli férovou kávu a čaj, ale připravili také soutěžní ochutnávku tradičních pokrmů z exotických zemí, akce byla nejen příjemnou událostí, ale také dostatečně medializovaná (Haló noviny, Zemědělec…). V roce 2014 se fakulta zapojila do pražské Férové snídaně. 

V roce 2015/2016 studenti uspořádali více než dvacet osvětových akcí a happeningů. Mezi nimi byly např. cestovatelské přednášky, International Fair Party, výstava o kávě, výstava o palmovém oleji, Férová svačinka (variace FT snídaně na akad. půdě) nebo Férová snídaně na Kampě. 

Aktuální řídící skupina má 17 členů, z toho 12 studentů a 5 zaměstnanců univerzity.

Také v roce 2016/ 2017 uspořádali studenti a zaměstnanci univerzity mnoho osvětových přednášek, festival dokumentárních filmů, a  proběhl pátý ročník  mezinárodní Fair Party s rekordním počtem účastníků.

Obdivuhodně pestrá činnost ve prospěch Fairtrade probíhala i v dalších letech. V říjnu 2018 to byl Den studentských organizací, během nějž proběhl i nábor nových členů fairtradového týmu, dále promítání filmu A Plastic Ocean o dopadech znečištění oceánů plasty, debata s cestovateli po Indonésii, v listopadu Týden vědy – šíření povědomí o Fairtrade, přednáška členky dobrovolnického hnutí Trash Hero, které bojuje proti nepořádku v našem okolí způsobeným jednorázovými obaly Jak se stát odpadkovým hrdinou, téma Fairtrade bylo přítomno i v přednášce Jak projet Balkán s tisícovkou v kapse, 9.11.2018 během Dne otevřených dveří FTZ nebo 6.12.2018 na Mezinárodní den na PEF. Fairtrade se prolínal i celým letním semestrem a akcemi s ekologickou či jinou globální tematikou: swap oblečení, bezobalový obchod, další Den otevřených dveří, březnový Festival Evolution přímo ve spolupráci s Fairtrade Česko a Slovensko, Kávový seminář, vermikompostování, výroba barefoot sandálů „bosobotek“, Férová sváča či Zahradní slavnost. 

Fakulta usiluje o propagaci fair trade v médiích:

◦    Zelený bulletin, https://www.izun.eu/univerzita/co-noveho-u-be-fair-nahlednete-do-zeleneho-bulletinu

◦    FB: https://www.facebook.com/BeFairSO

▪    AKCE: https://www.facebook.com/BeFairCzu/events/

▪    Fotografie: https://www.facebook.com/BeFairCzu/photos/

◦    Za udržitelný svět: https://gallery.mailchimp.com/81af9ecc3ab78c93cb6b0f8e4/images/76f2c08f-764f-4db7-9d5f-a205a323b6d2.jpg

Kontakt:

Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

Zástupce vedoucího Katedry udržitelných technologií

E-mail: mazan@ftz.czu.cz

Tel.: +420 234 382 508

Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Zástupce vedoucího Katedry udržitelných technologií
E-mail: mazan@ftz.czu.cz
Tel.: +420 234 382 508

ČZÚ – Fakulta tropického zemědělství
Kamýcká 129, 165 00 Praha, Suchdol

150 61 Fakulta tropického zemědělství 2023-01-05