Gymnázium Boženy Němcové

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové se 18. 6. 2019 stalo Fairtradovou školou. Na škole funguje řídicí skupina na podporu fair trade, aktivity zveřejňuje na své facebookové stránce a svém webuDeklaraci podpory fair trade podepsal ředitel školy Jan Štěrba v květnu 2019. 

Od chvíle, kdy moje žena Petra zorganizovala první Férovou snídani v Hradci Králové, jsem přijal myšlenky fair trade za svoje. Snažím se svoje hodiny obohatit o globální témata, jako jsou podmínky důstojné práce, ochrana životního prostředí nebo kvalita potravin, zároveň se snažím motivovat studenty, aby se zapojovali do akcí pro veřejnost,“ vysvětluje důvody pro zapojení do kampaně Radim Špilka, který na hradeckém gymnáziu vyučuje informatiku. „Daří se nám spolupracovat s dalšími  hradeckými Fairtradovými školami, VOŠZ a SZŠ Hradec Králové a ZŠ a MŠ Kukleny. Společně organizujeme Výstavy na stromech a Férové snídaně a informační stánek v rámci festivalu Jeden svět,“ dodává Špilka.

Škola podporuje i globální vzdělávání. V hodinách ZSV využívají materiály z Jednoho světa na školách. V cizích jazycích v rámci témat v učebnicích řeší zejména multikulturalismus a rasismus. Pedagog Radim Špilka nám dává nahlédnout do hodiny: „V rámci hodin informatiky se zabýváme tématem hodnota informačního zdroje a rozebíráme, za jakých podmínek se pěstují banány. Děti se rozdělí do skupin a mají za úkol zpracovat prezentace, kdy zastávají různé pohledy na pracovní podmínky na banánových plantážích. První skupina se vžije do role nezávislého reportéra, který se snaží situaci objektivně zmapovat, druhá subjektivně líčí životní zkušenost člověka, který pracuje na plantáži, třetí reprezentuje tiskového mluvčího nadnárodní korporace, která se snaží maximalizovat svůj zisk z prodeje banánů a poslední čtvrtá se vžije do role pracovníka neziskové organizace, která upozorňuje na nedůstojné pracovní podmínky na plantážích. Pointou je, že skupiny nesmí prozradit svou identitu a vést prezentaci tak, aby z kontextu vyplynulo koho reprezentují.“  

Škola podporuje i globální vzdělávání. V hodinách ZSV využívají materiály z Jednoho světa na školách. V cizích jazycích v rámci témat v učebnicích řeší zejména multikulturalismus a rasismus. Pedagog Radim Špilka nám dává nahlédnout do hodiny: „V rámci hodin informatiky se zabýváme tématem hodnota informačního zdroje a rozebíráme, za jakých podmínek se pěstují banány. Děti se rozdělí do skupin a mají za úkol zpracovat prezentace, kdy zastávají různé pohledy na pracovní podmínky na banánových plantážích. První skupina se vžije do role nezávislého reportéra, který se snaží situaci objektivně zmapovat, druhá subjektivně líčí životní zkušenost člověka, který pracuje na plantáži, třetí reprezentuje tiskového mluvčího nadnárodní korporace, která se snaží maximalizovat svůj zisk z prodeje banánů a poslední čtvrtá se vžije do role pracovníka neziskové organizace, která upozorňuje na nedůstojné pracovní podmínky na plantážích. Pointou je, že skupiny nesmí prozradit svou identitu a vést prezentaci tak, aby z kontextu vyplynulo koho reprezentují.“  

Fairtradová činnost pokračuje nezměněným tempem i v následujících letech, škola pravidelně pořádá Férovou snídani, Výstavu na stromech a Fairtradový stánek v rámci festivalu Jeden svět v kině Centrál.

Medializace:

Petra Špilka Kykalová
pedagožka
E-mail: kykalova@gybon.cz
Tel.: +420 773 593 198

Gymnázium Boženy Němcové, Pospíšilova tř. 324/7, 500 03 Hradec Králové 3

www.gybon.cz

150 46 Gymnázium Boženy Němcové 2023-02-22