Gymnázium TGM Zastávka

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni bez titulu

Gymnázium T. G. Masaryka v Zastávce má zájem stát se Fairtradovou školou. Iniciativu zde zatím táhnou studenti, vytvořili si akční plán a připravují školu ke splnění všech pěti kritérií. 

Po dohodě s vedením školy byly do učebních plánů zařazeny besedy o fair trade. Budou probíhat hlavně pro vedením školního preventisty. O fair trade se využuje v zeměpisu při tématu ekologie v kvartě a ve čtvrtých ročnících v semináři ekonomie, např. v Semináři z ekonomie je fair trade v učebním plánu zařazen 10 hodinami. 

Ve škole vzniká Gymnazijní čajovna za účelem relaxace a odpočinku žáků, ale hlavně také jako možnost zakoupení fairtradových teplých nápojů. Ve školní kantýně budou k zakoupení fairtradové čokoládové tyčinky.

První velkou akcí na podporu fair trade na škole byla Spravedlivá snídaně dne 10. 5. 2013, které se zúčastnili téměř všichni žáci i zaměstnanci školy. Na stánku studenti prodávali kávu, čaj a kakao, součástí byla soutěž o nejlepší českou buchtu a také ochutnávky různých domácích produktů. Akci předcházel článek ve školním časopise SCOOL! a následovala fotoreportáž na webu školy.  

Další akcí byla vernisáž výstavy od NaZemi na dni otevřených dveří školy dne 4. 12. 2012. Na škole plánují další výstavy, ochutnávky a besedy.

Sára Hloušková
studentka
Email: Letty.ens@gmail.com
Tel.: +40 720 145 744

Gymnázium T. G. Masaryka, U Školy 39, 664 84 Zastávka

www.gzastavka.cz

150 70 Gymnázium TGM Zastávka 2023-01-04