Obchodní akademie Hradec Králové

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Obchodní akademie Hradec Králové se stala Fairtradovou školou 1. 4. 2022. Na škole funguje řídicí skupina, plánuje aktivity na podporu fair trade a globálního vzdělávání, v únoru 2022 společně plánovali aktivity a seznamovali se s Fairtrade na semináři na Sluňákově.   

„V rámci globálního vzdělávání se snažíme, aby žáci zažili, jak důležité je hledět na jednotlivé vybrané problémy z různých úhlů pohledu. Ve výuce se snažíme jít do hloubky. Žáci si díky tomu mohou například uvědomit, že spotřebou mnoha typů výrobků žijeme na dluh vůči životnímu prostředí nebo lidem. Zkoumáme, jak je dosaženo určité prodejní ceny, zamýšlíme se nad vlastní spotřebou,“ shrnuje pedagožka Michala Holoubková, která je mimo jiné i účastnicí 80h kurzu „Kritické myšlení a globální témata“ od NaZemi.  

Tématem fair trade se na škole studenti zabývali v květnu 2018, kdy během týdne před Férovou snídaní proběhlo napříč ročníky několik výukových hodin na téma fair trade (v občance, angličtině, biologii, ekologii, výtvarné výchově a ekonomice). V hodinách studenti tvořili výtvarné práce, jiní eseje, které na škole zveřejnili na nástěnkách. Zároveň učitelé v kuchyňce pili fairtradovou kávu a seznámili se s fair trade a možnostmi, jak se tématy zabývat ve výuce. Na škole se od listopadu 2019 rozběhl prodej fairtradové čokolády a průběžně také využívání fairtradové kávy v kuchyňce pro 40členný učitelský sbor. Tématu fair trade se studenti věnovali také při tandemové výuce v roce 2019/20, udržitelnosti se věnovali v roce 2021. 

Téma fair trade bylo impulzem pro oživení mezipředmětových vztahů výtvarná výchova a biologie, ekologie i občanská nauka. Výstupem hodin byla umělecká díla malovaná férovou kávou. V hodinách byl vstup k evokaci tématu (uvědomění si, že je něco špatně), dále konkrétní informace o podmínkách práce a po závěrečném sdílení pocitů navazovala tvorba výtvarných děl. Téma vhodně rozvířilo emoce, které podnítily tvořivou činnost. Výtvarná díla poslouží při plánované výstavě k fair trade, která bude zvát lidi na účast při květnové Férové snídani. Během výstavy se budou promítat filmy z projekce Jednoho světa. „Díky Fairtrade se můžeme dobře věnovat průřezovým tématům, především v oblastech biologie, společenských věd, výtvarné výchovy a ekologie. Osvědčilo se nám to při tvorbě výtvarných děl, která i nadále chceme připravovat na případnou vernisáž. Zároveň se tím vytváří komplexnější pohled na problematiku důstojnosti práce a udržitelnosti,“ popisuje Michala Holoubková a doplňuje: „Při globálním vzdělávání se můžeme dobře opřít o Fairtrade, nahlížíme tak na ekologická i sociální témata. Studenti vítají, že neukazujeme pouze problémy ve světě, ale přicházíme i s konkrétní a dostupnou možností něco udělat.“ 

Škola využívá fairtradové produkty – zejména čokolády, občas i květiny jako ocenění při veletrzích. Čtyřikrát za rok pije 60 pedagogů školy fairtradovou kávu a diskutují o dopadech i vyšší ceně Fairtrade produktů. Ředitelka školy využívá pro návštěvy fairtradový čaj. Férové výrobky jsou dostupné v místním bufetu.

Lidé ze školy se zapojili do akcí na zvyšování povědomí o Fairtrade, v květnu 2021 do Férové snídaně. V roce 2020 proběhla Výstava na stromech, kdy na akci spolupracovali se Zdravotnickou školou a Gymnáziem Boženy Němcové v Hradci Králové. Akce měla úspěch i u vyučujících, ti podnikali v rámci výuky exkurze na tuto výstavu. 

Aktivity ve prospěch fair trade jsou formálně zaštítěny Deklarací podpory fair trade, již 2. 2. 2021 podepsala ředitelka školy Mgr. Jana Vitvarová a vedoucí řídicí skupiny Mgr. Michala Holoubková. 

Na apríla 2022 byla snaha řídicího týmu dovršena předáním titulu Fairtradová škola. Akce měla slavnostní i rukodělný ráz, nové posily týmu z prvního a druhého ročníku donesly domácí příspěvky ke společné fairtradové tabuli a v kulisách výtvarné pracovny s vystavenými grafikami, malbami a asamblážemi z kávy a kávových zrn si vyslechly i prezentaci Honzy Jíchy o Fairtradu na příkladu Kostariky. 

Michala Holoubková
pedagožka
E-mail: holoubkova.michala@oahk.cz
Tel.: +420 608 814 699

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

www.oahk.cz

150 45 Obchodní akademie Hradec Králové 2023-01-05