SOŠ EU Praha

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie v Praze – Horních Počernicích obdržela titul Fairtradová škola 30. 3. 2022. Deklaraci podpory fair trade podepsal 5. listopadu 2014 ředitel školy PhDr. Roman Liška, MBA. Ve škole vznikla řídicí skupina tvořená dvěma vychovatelkami a dvěma studentkami.

„Téma fair trade je probíráno v předmětu základy přírodních věd v oblasti, která se věnuje problematice ekologie, tedy vztahy mezi jednotlivými organismy na Zemi. Konkrétně je toto téma zařazeno do celku, kde se věnujeme udržitelnému rozvoji jako způsobu života, který se přibližuje harmonii vztahů mezi člověkem a přírodou, je založen na odpovědnosti k dalším generacím a zároveň na úctě k přírodě,“ říká vyučující tohoto předmětu RNDr. Zuzana Faltusová, Ph.D.. „V prvním ročníku v předmětu právo hovoříme o práci jako takové, pracovních podmínkách a nežádoucí dětské práci. V průběhu výuky pracovního práva probíráme pracovní podmínky mladistvých a zákonem stanovené možnosti dětské práce,“ vysvětluje vyučující práva Mgr. Ing. Šárka Čepelková. Mgr. Jan Pašek zařazuje témata globalizace a udržitelného rozvoje do výuky základů společenských věd ve třetím a čtvrtém ročníku prostřednictvím rozsáhlé prezentace. Globální témata jako pracovní podmínky ve světě, lidská práva nebo dětská práce jsou probírána i v dalších předmětech, například ve společenskovědním semináři nebo řízení lidských zdrojů.

V březnu a v listopadu 2019 uspořádala škola dvě akce na podporu fair trade, žáci připravovali fairtradovou kávu a dezerty. „Akce se velmi povedla a věříme, že značka Fairtrade se dostala do povědomí našich spolužáků i učitelů,“ popsali studenti Monika Tesařová a Filip Kubík. O akci informovali v Hornopočernickém zpravodaji. Na akcích školy se podává fairtradová káva a čaj. V prosinci 2021 škola uspořádala v atriu výstavu o kávě a podávali u toho Fairtradovou kávu. 

Na začátku roku 2022 se škola a s ní spojený domov mládeže zmobilizovaly a dotáhly dlouhodobé aktivity až k titulu Fairtradová škola. 

O podpoře fair trade škola informuje na webu www.skolaeupraha.cz/o-skole/fairtrade, ale také na sociálních sítích: www.facebook.com/skolaeupraha a www.instagram.com/skolaeupraha.

Jarmila Prokopcová
vychovatelka
E-mail: j.prokopcova@skolaeupraha.cz
Tel.: +420 606 734 731

Střední odborná škola pro administrativu EU, Lipí 1911, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

www.skolaeupraha.cz

150 59 SOŠ EU Praha 2023-01-05