SOŠS-EA Náchod

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie se 13. října 2014 stala jako jedenáctá u nás Fairtradovou školou. Ředitel školy Mgr. David Hanuš v říjnu 2013 schválil deklaraci podpory fair trade a 1. 11. 2013 vznikla řídicí skupina. Na webu školy je k podpoře fair trade samostatná podstránka. „Zapojení do kampaně znamená zpestření života školy a úzkou spolupráci učitelů se studenty. Rozšiřuje obzory v otázce globálních témat a přináší i lahodnou vůni a chuť fairtradových produktů,“ popsala význam vstupu do mezinárodní kampaně vedoucí řidící skupiny Mgr. Darina Tyčová.

Na škole se uskutečnily různé akce na podporu fair trade. V září 2013 proběhla první férová přestávka, kdy si mohli studenti i učitelé zakoupit fairtradové výrobky, v říjnu se akce úspěšně opakovala. Férové přestávky se od listopadu 2013 konají pravidelně každý čtvrtek o velké přestávce. Na sekretariátu školy a u ředitele školy je v rámci provozu využívána fairtradová káva.
Na škole se globálním a rozvojovým tématům věnují ve 2. a 3. ročních v předmětech Občanská nauka, Základy ekonomiky, Biologie a ekologie, Sociální právo. V říjnu 2013 na škole proběhla přednáška pro studenty 2. a 3. ročníku na téma fair trade a férová čokoláda, na přelomu roku také výstava „S fair trade můžeš změnit svět“, žáci s učiteli se ke konci roku zúčastnili setkání se zástupkyní pěstitelů kakaa Afií Owusu z Ghany. „Také se snažíme nalákat učitele, aby se téma chudoby a fair trade dostalo do výuky, což se nám daří,“ uvedla Hana Havlová, která vyučuje sociální předměty. Pedagožka Mgr. Darina Tyčová například učí témata v hodinách třetích ročníků. V dubnu 2014 se celkem 13 pedagogů školy zúčastnilo školení o globálním vzdělávaní a fair trade, které vedla Eva Malířová z NaZemi. 

Škola se také zapojila do mezinárodní kampaně „Za férovou čokoládu“, kterou v ČR koordinuje Ekumenická akademie. V dubnu 2014 uspořádali studenti školy v Náchodě happening, během kterého seznamovali veřejnost s principy fair trade, tančili, malovali a sbírali podpisy k petici za férovou čokoládu. V říjnu 2014 byly na škole zahájeny dvě tématické výstavy najednou: Musím být trpělivá o pracovních podmínkách pracovnic v textilním průmyslu v Asii a kolekci fotek z českých rozvojových projektů. 

Ve školní roce 2015/2016 proběhla řada akcí, např. Pohádkové putování pro děti z náchodských mateřských a základních škol, první Fairtradový miniveletrh v Praze, projektový den o Srí Lance, Férový fotbal či oslava prvního výročí udělení titulu Fairtradová škola. Do školy zavítal pan dr. Silný, ředitel ekumenické akademie v Praze, který nám představil nový projekt, tzv. Klimatickou snídani, formou přednášky a workshopu v několika vyučovacích hodinách.

V následujícím roce jsme kromě tradičních akcí absolvovali osvětovou akce Příběh banánu, fairtradovou přednášku v centru SEVER v Horním Maršově, vánoční Fairtradové odpoledne a návštěvu ze spřáteleného církevního sboru ze Skotska. Při té příležitosti studenti zjistili, že Skotové jsou dokonce fairtradový národ! Další rok se Pohádkového lesa účastnili i zahraniční studenti, kteří na škole zrovna pobývali v rámci projektu Edison. Začali se zajímat, jak (a jestli vůbec) funguje fairtrade v jejich rodných zemích (Indie, Turecko, Jordánsko, Estonsko). V říjnu byla opět Výstava na stromech v parku u nádraží v Náchodě, dubnový projekt se tentokrát zaměřil na pomoc Sýrii a Filipínám. Fairtradové výrobky škola nabízí každé návštěvě, dokonce i školní inspekci. Školní rok 2019/20 byl ve znamení tradičních akcí i mezinárodní spolupráce a fairtradové inspirace v rámci projektu Erasmus. 

Škola usiluje o medializaci svých aktivit:

Škola učí odpovědnosti. Chce se stát férovou (Náchodský deník, 11. 10. 2013)

Reportáž z happeningu Za férovou čokoládu (duben 2014)

Škola se stala férovou (Náchodský deník)

Mgr. Marie Veverková
pedagožka
E-mail: marie.veverkova@seznam.cz
Tel.: +420 602 423 963

Kladská 335, Náchod 547 01

www.socea.cz

150 58 SOŠS-EA Náchod 2023-01-05