SPŠ stavební Valašské Meziříčí

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

SPŠ stavební Valašské Meziříčí je držitelem titulu Fairtradová škola od 24.5. 2018. Titul převzala pedagožka Kateřina Skalická spolu s dalšími členy a členkami řídicí skupiny z řad studentů a studentek.

Ve školním bufetu jsou k dispozici fairtradové výrobky. Ve školní jídelně pořádají fairtradové snídaně. Jednou týdně o velké přestávce si mohou studenti díky nadšení fairtradové skupiny ve vestibulu zakoupit fairtradovou kávu, čokoládu nebo čaj. 

V listopadu 2015 byla v prostorách školy ke zhlédnutí výstava Plné ruce práce, na výstavě se podávala fairtradová káva a čaje, v prosinci 2015 ve školní jídelně uspořádali fairtradovou snídani. Řídicí skupina se v lednu 2016 účastnila zimního semináře NaZemi k plánování aktivit a porozumnění fair trade. 

Ve výuce se zabývají příbuznými tématy. Jejich aktivity v podpoře fair trade se částečně propojují s aktivitami v rámci EVVO. Výuka globálních a rozvojových témat a souvislostí je pravidelně zařazována do výuky v předmětech občanská nauka, biologie a ekologie, chemie, fyzika, anglický jazyk a český jazyk a je zakotvena v ŠVP školy.

V odborných předmětech se jako stavební škola zaměřují na propagaci myšlenek udržitelného rozvoje ve stavebnictví (vhodnost materiálů, úspora energií, recyklace, pasivní domy, nízkoenergetické domy). Úspěšně se účastní soutěží s touto tématikou Enersol a Grundfos.  V předmětech OBN, EKG využívají materiály Jeden svět na školách, NaZemi, Eko-kom a jiných. Účastní se soutěže CO2 liga, využívají možnosti přednášek z Hnutí Brontosaurus a NaZemi, účastní se projektů Dnes jím jako… nebo Kola pro Afriku. Ve výuce tak na škole řeší aktuální společenské a politické problémy jako migrace, války, menšiny (občanská výchova), chemický průmysl v rozvojových zemích, problém hnojiv, plastů (chemie) nebo různé druhy energie, ekologické dopady (fyzika). V rámci biologie a ekologie bývá v měsíci lednu v prvních třech ročnících jedna vyučovací hodina věnována principům fair trade, v únoru problematice palmového oleje. Ve výuce využívají sociální spoty z různých zdrojů (Jeden svět na školách, Ušili to na nás, Příběh věcí a Příběh balené vody).
V roce 2017/2018 proběhla řada akcí, např. Vánoční trhy s fairtradovým stánkem, Majáles, Férová snídaně, Fairtradové přestávky a Dny otevřených dveří, na nichž se vždy nabízí férová káva a čaj.

V roce 2019 proběhl také mikulášský jarmark a Výstava na stromech. 

Škola usiluje o medializaci své podpory fair trade:

Mgr. Kateřina Skalická
pedagožka
Tel.: +420 604 253 731
E-mail: skalicka@spsstavvm.cz

SPŠ stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

www.spsstavvm.cz

150 54 SPŠ stavební Valašské Meziříčí 2023-01-05