SPŠ stavební Valašské Meziříčí

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

SPŠ stavební Valašské Meziříčí je držitelem titulu Fairtradová škola od 24.5. 2018. Titul převzala pedagožka Kateřina Skalická spolu s dalšími členy a členkami řídicí skupiny z řad studentů a studentek.

Ve školní jídelně pořádají fairtradové akce jako fairtradová snídaně nebo fairtradový Mikuláš. Jednou týdně o velké přestávce si mohou studenti díky fairtradové skupině zakoupit fairtradovou kávu, čokoládu nebo čaj. Rodiče, kteří přijdou na třídní schůzky, se mohou občerstvit fairtradovou kávou.

Každý rok mají všichni návštěvníci dnů otevřených dveří možnost prohlédnout si aktuální Výstavu na stromech, ochutnat férové kafe a vzít si materiály o fair trade.

Ve výuce se zabývají příbuznými tématy. Jejich aktivity v podpoře fair trade se částečně propojují s aktivitami v rámci EVVO. Výuka globálních a rozvojových témat a souvislostí je pravidelně zařazována do výuky v předmětech občanská nauka, biologie a ekologie, chemie, fyzika, anglický jazyk a český jazyk a je zakotvena v ŠVP školy.

V odborných předmětech se jako stavební škola zaměřují na propagaci myšlenek udržitelného rozvoje ve stavebnictví (vhodnost materiálů, úspora energií, recyklace, pasivní domy, nízkoenergetické domy). Úspěšně se účastní soutěží s touto tématikou Enersol a Grundfos.  V předmětech OBN, BIE využívají materiály Jeden svět na školách, NaZemi, Eko-kom apod. Účastní se soutěže CO2 liga, využívají možnosti přednášek z Hnutí Brontosaurus a NaZemi, účastní se projektů Dnes jím jako…. Ve výuce se na škole řeší aktuální společenské a politické problémy jako migrace, války, menšiny (občanská výchova), chemický průmysl v rozvojových zemích, problém hnojiv, plastů (chemie) nebo různé druhy energie, ekologické dopady (fyzika). V rámci biologie a ekologie bývá jedna vyučovací hodina věnována principům fair trade, opakovaně se pak do výuky promítá téma klimatické změny a jejich dopadů. Ve výuce využívají sociální spoty z Jeden svět na školách.

Některé akce probíhají ve spolupráci s Charitou Valašské Meziříčí a Komisí pro Zdravé město Valašské Meziříčí (Výstava na stromech, Férová snídaně). Probíhá také spolupráce s vybranými základními školami, kde starší žáci seznámí na principu vrstevnického učení své mladší spolužáky s principy hnutí fair trade.

Škola usiluje o medializaci své podpory fair trade:

Mgr. Kateřina Skalická
pedagožka
Tel.: +420 604 253 731
E-mail: skalicka@spsstavvm.cz

Mgr. Martin Dvořák
E-mail: dvorak@spsstavvm.cz

SPŠ stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

www.spsstavvm.cz

150 54 SPŠ stavební Valašské Meziříčí 2024-07-16