VOŠ Caritas Olomouc

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni bez titulu

VOŠ Caritas Olomouc má zájem stát se Fairtradovou školou. Dne 30. září 2013 podepsala zástupkyně ředitele školy Ing. Ester Danihelková deklaraci podpory fair trade. V rámci příprav na zisk certifikátu Fairtradová škola byl úvodní aktivitou v květnu 2013 workshop o fair trade pro studenty, kteří by měli zájem se podílet na osvětových aktivitách a být součástí řídicí skupiny. Do ní jsou dnes zapojeny 2 pedagožky školy. 

Téma fair trade se v akcích pro veřejnost objevilo např. během promítání v rámci Noci se sociálními filmy nebo Veletrhu vědy Univerzity Palackého v Olomouci, během této akce měli studenti stánek v Bezručových sadech: Studenti připravili kvíz o fair trade, který kolemjdoucí vyplnili a dostali poté zdarma fairtradovou kávu nebo čokoládu. Stánek byl neustále plný,“ doplnila Hedvika Dudová. Pro rozšíření osvěty na půdě školy se v červnu 2013 konala fairtradová snídaně, během které se informovali učitelé a zaměstnanci školy o fair trade. 

Globální témata se hojně vyskytují ve výuce. Na škole s nimi pracují především dvě vyučující: Mgr. Hedvika Dudová (anglický jazyk ve studijním programu Sociální a humanitární práce, téma chudoby, dětské práce, migrace, klimatické změny, HIV/AIDS, postavení žen, udržitelný rozvoj aj.) a Mgr. Magdaléna Vaculčiaková (seminář Lidská práva ve světě pohledem dokumentárního filmu, téma dětské práce, distribuce potravin ve světě, migrace, rozvoj aj. Studenti mají na chodbách školy k dispozici letáky o fair trade a tématu je také vyčleněna část nástěnek. 

Na akcích organizovaných školou jsou využívány fairtradové nápoje (káva, čaj) a další produkty (třtinový cukr, čokoláda, sušenky). Fairtradová káva a čaj jsou nabízeny návštěvám vedení školy.

Na školním webu jsou dostupné informace o fair trade a aktivitách školy. 

Dosažená medializace:

Bc. Eva Bělocká, DiS.
oddělení komunikace
Tel.: +420 777 713 450
E-mail: eva.belocka@caritas-vos.cz

VOŠ Caritas Olomouc
nám. Republiky 3
779 00 Olomouc
www.caritas-vos.cz

VOŠ Caritas Olomouc 2023-01-03