ZŠ Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm se 5. června 2014 stala Fairtradovou školou, celkem osmou v Česku. „Pro naši školu je velkým oceněním a přínosem stát se fairtradovou institucí. Navíc je pro nás důležité téma spravedlivého obchodu propojovat s rozvojem a ekologií. Obdrželi jsme nyní i titul ekoškola. Máme dvojnásobnou radost,“ svěřuje se ředitelka školy Mgr. Kristina Kubečková. Předávání certifikátu oživilo divadelní představení Hořčokoláda, které žáci dramatického kroužku nacvičovali s paní učitelkou Zuzanou Vráblovou. Představení vyhrálo celorepublikovou soutěž Ekumenické akademie. „Vítězství v soutěži bylo posledním krůčkem k získání titulu Fairtradová škola,“ vysvětluje paní ředitelka Kubečková.

Fair trade se na škole poprvé objevil ve výuce Výchovy ke zdraví v předmětu pro žáky 9. ročníku. Téma zaujalo žáka Michala Kamase. Sešli jsme se spolu a přišli na nápad podpořit fair trade nejen prezentací v nižších ročnících, ale podpořit tuto myšlenku natolik, aby se jí stala součástí celá škola – tedy nejen žáci, ale i učitelé. Naše nápady jsme probrali s paní ředitelkou a ta se stala stejným nadšencem jako my,“ líčí začátky učitelka Michaela Kubiszová. Michal následně vytvořil prezentaci, se kterou seznámil během dvou dnů s tématem všechny žáky na škole. K podpoře se připojilo více než 20 dalších žáků. V květnu 2014 na škole vznikla oficiální řídicí skupina pro podporu fair trade. Deklaraci podpory fair trade podepsala ředitelka Mgr. Kristína Kubečková, která dodala: „Díky takovým kampaním se naši učitelé mohou inspirovat množstvím námětů, získávají materiály do výuky a my máme pak možnost zajímavě prezentovat veřejnosti naše aktivity.“ 

Prvním krokem této akční skupiny bylo sehnání finančních prostředků pro nákup fairtradových výrobků. Vznikla z toho myšlenka workshopu, na kterém žáci vyráběli výrobky, nastavovali jejich spravedlivou cenu a následně je prodávali. Výjimečné je, že tuto aktivitu neiniciovali učitelé, ale sami žáci. Žáci se pro věc nadchli natolik, že dílen nakonec proběhlo deset a celou workshopovou událost spojili s Férovým dnem otevřených dveří, kam přišli nejen rodiče, ale i zástupci města. Na akci se také podávala fairtradová káva a čaj a rozdávaly se informační materiály s příběhy lidí, kteří produkty pěstují. Celou akci zaznamenávala regionální televize TV Beskyd. Z vydělaných peněz žáci nakoupili fairtradové fotbalové a volejbalové míče. 

V rámci zařazení globálních témat do výuky je škola od září 2013 zařazena do projektu cílícího na globální rozvojové vzdělávání (HUMR), navazuje tak na projekt Ekoškoly. Učitelé jsou v tématu postupně školení a využívají materiály z projektu. Téma fair trade se poprvé na škole objevilo ve výuce Výchovy ke zdraví pro deváté ročníky. Dramatický kroužek sehrál hru „Hořčokoláda“, se kterou se zapojil do soutěže „Férová čokoláda“. V hodině vaření připravovali žáci pátých ročníků čokoládové pralinky z fairtradového kakaa a také sušenky z fairtradových ingrediencí. V rámci předmětu Pracovní činnosti navrhovali páťáci obal na fairtradovou čokoládu.

V dalších letech se obměnila řídicí skupina a proběhly akce s účastí fairtradových témat jako zábavné odpoledne pro předškoláky, vánoční jarmark, zápis nanečisto a jiné, dále celoškolní projektový den „Férové dílničky“, Férová snídaně včetně stánku s propagačními materiály, ochutnávkou, dílnou pro děti a výstavou. Trvale je instalována nástěnka s fotografiemi.

Medializace:

Lucie Hambálková
pedagožka
E-mail: hambalkova.lucie@zspodskalkou.cz
Tel.: +420 736 156 777

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.zspodskalkou.cz

150 57 ZŠ Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm 2023-01-04