ZŠ Rokytnice Vsetín

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Od 15. května 2012 je ZŠ Rokytnice ve Vsetíně první moravskou Fairtradovou školou a třetí v České republice.

ZŠ Rokytnice se v podpoře fair trade angažuje od roku 2010, kdy se její žáci setkali s místostarostou Petrem Kořenkem k tématu spolupráce v podpoře fair trade ve městě. Díky zapojení do projektu organizace Člověk v tísni (Světová škola II) a díky podpoře NaZemi uspořádali žáci dne 17. ledna 2011 na radnici 1. vsetínskou konferenci o fair trade, které se účastnila také starostka Táborská a místostarosta Kořenek – na základě této konference se město začalo zajímat o oficiální podporu fair trade a v září 2011 se stalo společně s Litoměřicemi prvním Fairtradovým městem v České republice.

Dotazníkové šetření a především konference o fair trade přinesly žákům cennou praktickou zkušenost s reálným dopadem. „Když žáci při přípravě konference zjistili, že skutečně budou vystupovat před paní starostkou, členy městské rady a vedoucími odborů města, začali pracovat na zcela jiné úrovni,“ říká Bohuslav Sedláček. Ředitel školy Petr Chytil ocenil zapojení celosvětových témat do výuky. Třeba v předmětech globální výchova a digitální technika: „Žáci se dozvídají o globálních problémech a pak zpracovávají na toto téma filmové spoty nebo komiksy. Jsou to předměty, ve kterých můžeme dělat zajímavé projekty a rozebírat s žáky témata, která by v jiných předmětech byla spíše okrajová.“ Kampaň se líbí i samotným žákům, čtrnáctiletá žákyně Sylva se svěřila, že ráda pomáhá lidem. „Velmi se mi líbily akce, při kterých jsme povídali o fair trade lidem ve Vsetíně. Bylo skvělé sledovat ty, kteří se o toto téma zajímají a chtějí pomoct,“ řekla Sylva. Na kampani Fairtradových měst mě zaujalo, že jich zatím moc není. Tak bychom mohli být pro nějaké město nebo školu vzorem a mohli bychom být v republice známější. A hlavně, že se tak víc lidí o fair trade dozví,“ doplnila další školačka, čtrnáctiletá Bára.

Řídicí skupina vznikla na škole 6. 1. 2012 a členy jsou ředitel Petr Chytil, učitel Bohuslav Sedláček a žáci. Škola deklarovala svou oficiální podporu fair trade. Ve školním bufetu se prodávají fairtradové čokoládky a džusy, nabídka fairtradových produktů je také ve vendingovém automatu v prostrách školy. Při jednáních vedení školy je nabízena fairtradová káva, čaj a sušenky.  

Fair trade se daří škole přidávat do výuky. V roce 2012 soutěžili žáci 4. a 5. tříd vsetínských škol soutěžili v prostorách ZŠ Rokytnice v počítačových dovednostech. Hlavním tématem byl fair trade. „Jsem rád, že letošní téma soutěže zapadá do naší snahy o propagaci fair trade mezi žáky vsetínských základních škol. Forma této soutěže je také dobrou příležitostí pro žáky i učitele výpočetní techniky přinést zpestření do hodin počítačů a informatiky,“ uvedl ředitel ZŠ Rokytnice Petr Chytil. V předmětech globální výchova, ekologická výchova a výchova k občanství se žáci seznamují s principy mezinárodního obchodu, jeho ekonomickými a sociálními aspekty, reflektují svá spotřební chování, připravují kampaně pro veřejnost. Využívají k tomu pracovní listy, simulační hry, prožitkovou výuku a skupinovou práci. Do školního vzdělávacího programu škola zařadila povinný předmět pro žáky 9. ročníku Globální výchova a zeměpis.

V roce 2016/2017 škola uspořádala setkání vybraných zástupců z řad žáků a žákyň z dalších pěti vsetínských škol. Byla představena kampaň Za férové banány a problematika spravedlivého obchodu. Děti pracovaly ve skupinkách na tom, co by mohly v rámci kampaně dělat na svých školách.
Na školním plese v roce 2018 byl férový stánek s fairtradovým občerstvením. Kdo si zatančil s férovým banánem, dostal fairtradový balíček.

Škola se podle možností účastní akcí koordinovaných organizací Líska. Byla aktivní i v kampani Vsetín proti chudobě, spolupracuje s městským zastupitelstvem, v roce 2021 uspořádala Férovou snídani.

Škola o fair trade informuje média:

Mgr. Bohuslav Sedláček
pedagog
E-mail: bobos@email.cz
Tel.: +420 732 967 206

ZŠ Vsetín, Rokytnice, Rokytnice 436, 755 01 Vsetín

www.zsrokytnice.cz

150 42 ZŠ Rokytnice Vsetín 2023-03-03