ZŠ Sychrov Vsetín

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Základní škola Vsetín, Sychrov 97 se stala Fairtradovou školou 7. května 2015, titul jí předal pan Fortin Bley, pěstitel kakaa a tajemník fairtradového kakaového družstva z Pobřeží slonoviny. Deklaraci podpory fair trade podepsal ředitel školy Mgr. Michal Molek. Škola se již několik let zapojuje do kampaní na podporu fair trade ve městě, úzce na tom spolupracuje s městem, místními organizacemi Líska a Muzeum regionu Valašsko. Na konci roku 2014 k podpoře fair trade vznikla řídicí skupina (učitelka a 2 žáci), která k podpoře fair trade zřídila samostatnou stránku

Na škole jsou dostupné fairtradové produkty, na akcích školy i ve sborovně se využívá fairtradová káva. Škola se každoročně zapojuje do organizace Vsetínského týdne pro fair trade, v rámci kterého pořádá propagační akce, ankety mezi veřejností, besedy, Férovou snídani, soutěž o nejlepší slogan k fair trade (Fertrejdová kávička probudí ti očička…) nebo Fairtradový piknik na hvězdárně. Globální rozvojová témata se na škole vyučují v předmětech Chemie (9. ročník), Dějepis (9. ročník), Občanská výchova (7. ročník), Pracovní činnosti (7. ročník) a Přírodopis.

Ve školním roce 2015/2016 se škola zapojila např. v rámci kampaně Česko proti chudobě do mezinárodní akce World´s Best News – šíření dobrých zpráv. Součástí byly také informace o fair trade. V říjnu je navštívili pěstitelé kávy pan Eimar z Mexika a pan Walfred z Guatemaly. Děti o tom informovaly rodiče a řídicí skupina tak využila účasti k osvětě o fair trade. Bohatý na akce byl tradiční vsetínský týden pro fairtrade, který byl zahájen Férovou snídaní, pokračoval fairtradovým piknikem na hvězdárně, fairtradovou kavárnou v zámku Vsetín a kompletní osvětou o fair trade. Ve školním roce 2016/17 se škola zapojila do kampaní Obuj se do toho, Za férové banány (včetně propagačního banánového stromu), do kampaně Klik pro klima atd. Pořádala akce Férová kavárna a výstava NaZemi skutečně na zemi, v zámku Vsetín v rámci Vsetínských květnových dnů pro Fair trade – propagace myšlenek fair trade ochutnávka kávy, vše zpracovali žáci sami. O akci psal Městský zpravodaj a také natočili propagační video ke globální výchově.

Ve školním roce 2018/19 se řídicí skupina zúčastnila Národní fairtradové konference v Brně, zapojila se do kampaně Vsetín proti chudobě – „Příběh pod podrážkou“. Na školních akcích se prodávala fairtradová káva, na CestFestu Vsetín měla stánek s aktivitami a informacemi pro širší veřejnost. Následovala Férová snídaně, Fairtradový týden s výstavou Naše boty a prodejem direct trade výrobků (ve spolupráci s centrem Narovinu). Proběhl také Fairtradový den pro žáky 2. stupně ZŠ Vsetín, Sychrov – žákovské vyučování, představení roční kampaně a Fairtrade s aktivitami pro spolužáky. 

V posledních letech škola spolupracuje s organizací Líska a pořádá vzdělávací akce a besedy, např. Vsetín proti chudobě, v roce 2021 uspořádala Výstavu na stromech.

Škola usiluje o medializaci: 

Michaela Staňková
pedagožka
Tel.: +420 775 243 315
E-mail: michaela.stankova@zssychrov.cz

Základní škola Vsetín, Sychrov 97, Sychrov 97, 755 01 Vsetín

www.zsvsetinsychrov.cz

150 41 ZŠ Sychrov Vsetín 2023-01-04